"Wij willen een veilig en comfortabel (t)huis creëren voor mensen met dementie.” Ini Govers en Rob Sanders ondernemerspaar Het Andere Wonen Van Bommelhof

-

Het Andere Wonen Van Bommelhof

Wat kunt u verwachten bij Het Andere Wonen Van Bommelhof

Het Andere Wonen Van Bommelhof

Is een franchise-onderneming van Het Andere Wonen. Het Andere Wonen ontwikkelt samen met ondernemerskoppels wooncomplexen in de regio's ’s-Hertogenbosch en Eindhoven met hun omliggende gemeenten. Waardige en liefdevolle zorg, gastvrijheid en servicegerichtheid zijn hierbij de speerpunten. Het ondernemerspaar woont zelf ook in het complex en kan zo de continuïteit, herkenbaarheid en de veiligheid borgen. Zo bieden we zorg op maat en deze is altijd in nabijheid, zoals de bewoner het vraagt.

Wilt u meer informatie over onze Franchiseformule?